مشترک گرامی!

 ...

 ...

 ...

...
به دلیل نداشتن حضور ذهن، از سر کار گذاشتن شما معذوریم!

دسته ها : SMS
جمعه یازدهم 11 1387

وفا را از ماهی بیاموز

 

 

 چون وقتی از آب بیرون میاد میمیره

 

 

نه از کسی که یه سر به سایت من میزنه و

 

 

حتی یه نظر کوچولو هم نمیده

 

 

 

 

دسته ها : SMS
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387

یه سر بزن

SMS LOVE

 

دسته ها : SMS
چهارشنبه بیست و پنجم 10 1387
X