دوبیتی در باره امام زمان (عج) تهیه وتنظیم:عنایت الله سالخوردهاین دوبیتی ها برگرفته از کتاب زمزمه انتظار «علی اصغر یونسیان »شماره2 

مقدر کن خدایا انس و جان را 

ظهور مهدی (عج) صاحب زمان را

رسان امشب بداد خلق عالم  

 یگانه منجی خلق جهان را*****

بدم در جان ، دم رحمانیت را 

 عیان کن چهره پنهانیت را

بلب جانم رسید ازحسرت تو

 نشانم ده رخ نورانیت را*****

مردم و آخر ندیدم روی نیکوی ترا 

گوش من نشنید جانا صوت دلجوی ترا

سرمه ای با دست خود بر هر دو چشمانم بکش

 نور تا گیرد دو چشمم بنگرم روی ترا*****

جان ما آمده از هجر تو بر لب بازآ

 روز ما بین که بود تیره تر از شب بازآ

ای امید دل صدیقه کبری (س) عجل

 وی زداینده غم از دل زینب (س) بازآ
دسته ها :
سه شنبه اول 11 1387
X